GURU KETUA PANITIA MATA PELAJARAN 

  Senarai tugas 

 • Menentukan dan bertanggungjawab menyediakan sukatan mata pelajaran yang kemaskini. 
 • Bertanggungjawab mrnyediakan rancangan pelajaran tahunan penggal dan mingguan. 
 • Mempengerusikan mesyuarat panitia dan mengemaskinikan fail panitia mata pelajaran . 
 • Memastikan salinan minit-minit mesyuarat panitia di hantar ke pihak pentadbir sekolah dan PPD. 
 • Bertanggungjawab menyenaraikan pengagihan guru mata pelajaran mengikut keperluan untuk keperluan AJK jadual waktu. 
 • Menentukan anggaran perbelanjaan tahunan bagi panitianya. 
 • Membantu dalam membuat pemilihan jenis-jenis buku dan bahan–bahan rujukan untuk Pusat Sumber Sekolah. 
 • Menentukan penggunaan alat bantu mengajar,kaedah-kaedah pembelajaran terkini. 
 • Penyelaras menyediakan soalan –soalan peperiksaan/ ujian dan pemeriksaan kertas jawapan. 
 • Mengesahkan soalan-soalan peperiksaan dan ujian bulanan sebelum dihantar ke bilik cetak. 
 • Menganalisis keputusan peperiksaan / ujian bulanan bagi mata pelajaran berkenaan dan menyediakan strategi-strategi tertentu untuk tindakan susulan bagi pelajar yang tidak mencapai tahap yang dikehendaki. 
 • Bertanggungjawab menyediakan bank-bank soalan. 
 • Membantu dan melaksanakan program kecemerlangan akademik yang dirancangkan oleh pihak sekolah. 
 • Membantu dalam melaksanakan PPJ akademik untuk PMR dan SPM. 
 • Mengadakan tindak balas kepada setiap perubahan yang diperlukan. 
 • Membantu dan sentiasa memberi kerjasama dalam mengadakan kursus dalaman kepada ahlinya apabila diperlukan. 
 • Bertanggungjawab menyediakan pelajar ke pertandingan-pertandingan anjuran PPD,JPN,Kementerian Pendidikan dan lain-lain. 
 • Membantu dan bekerjasama menyelaras aktiviti-aktiviti persatuan akademik . 
 • Membantu menyediakan data-data/maklumat mengenai mata pelajaran yang berkenaan untuk dipamerkan di bilik gerakan. 
 • Menyimpan salinan jadual waktu persendirian guru bagi mata pelajarannya. 
 • Membantu guru kanan mata pelajaran membuat pemantauan P&P. 
 • Bertanggungjawab meningkatkan mutu dan prestasi serta pencapaian pelajar bagi peperiksaan dalaman dan luar seperti PMR dan SPM. 
 • Bertanggungjawab mengemaskinikan buku stok panitia dan alat alat bantu mengajar diselenggarakan dengan baik. 


 [ Kembali Ke Halaman Utama ]

 
Hakcipta © 2009 Sekolah Menengah Teknik Gerik. Hakcipta Terpelihara