PENDAHULUAN

Sekolah Menengah Teknik Gerik menawarkan jurusan/ kursus dalam aliran Pendidikan Teknikal.

OBJEKTIF PENDIDIKAN TEKNIKAL

Memberi pendidikan asas dalam bidang sains dan teknologi kepada pelajar yang mempunyai kecenderungan terhadap bidang tersebut dan mengekalkan kecenderungan ini supaya membolehkan mereka melanjutkan pengajian dalam bidang yang berkaitan di Institusi Pengajian Tinggi (IPT).

MATA PELAJARAN DALAM ALIRAN PENDIDIKAN TEKNIKAL
 
Jurusan Mata Pelajaran Yang Ditawarkan      Kesesuaian
Mata Pelajaran Wajib
Kejuruteraan Mekanikal
 • Fizik
 • Kimia
 • Matematik Tambahan
 • Lukisan Kejuruteraan
 • Pengajian Kejuruteraan Mekanikal
 
 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Matematik
 • Pendidikan Islam/ Pengetahuan Moral
 • Sejarah
 • Pendidikan Jasmani dan      Kesihatan
Kejuruteraan Awam
 • Fizik
 • Kimia
 • Matematik Tambahan
 • Lukisan Kejuruteraan
 • Pengajian Kejuruteraan Awam
Lelaki dan Perempuan
Kejuruteraan Elektrik
 • Fizik
 • Kimia
 • Matematik Tambahan
 • Lukisan Kejuruteraan
 • Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
 
 
SINOPSIS KURSUS ALIRAN TEKNIKAL

Kejuruteraan Mekanikal
Memberi penumpuan kepada pemahaman konsep, prinsip asas dan teori Kejuruteraan Mekanikal. Penekanan kepada pengetahuan dan pemahaman tentang penggunaan Kejuruteraan Mekanikal dalam alam sekitar. Antara komponen yang dipelajari ialah pengenalan kepada Kejuruteraan Mekanikal, keselamatan, Metrologi, Amalan Bengkel, Bahan-Bahan Mekanik, Sistem, Lukisan Terbantu Komputer dan Rekabentuk

Kejuruteraan Awam
Pelajar akan didedahkan kepada pengetahuan asas dalam Kejuruteraan Awam, kerjaya yang ada hubungkait dengannya. Antara komponen utama yang akan dipelajari termasuk Proses Pembinaan, Bahan Binaan, Struktur Kejuruteraan Awam, Geoteknik, Ukur Kejuruteraan, Sistem Pengangkutan, Kejuruteraan Jalan dan Isyarat Lalu Lintas, Sumber dan Bekalan Air, Sistem Pembersihan dan Aturcara Kontrak dan Taksiran. 

Kejuruteraan Elektrik 
Pendedahan kepada asas Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik secara umum meliputi aspek-aspek Pengenalan, Keselamatan, Litar Arus Terus, Litar Arus Ulang Alik, Keelektromagnetan, Pengubah, Separuh Pengalir, Diod, Transistor Dwikutub, Komponen Separuh Pengalir Lain, Elektronik Berdigit, Perhubungan, Pengenalan kepada Komputer, Motor Elektrik dan Robotik.

KELAYAKAN MEMOHON

Pemohon hendaklah warganegara Malaysia.
Pemohon Dari Sekolah Kerajaan dan Bantuan Kerajaan.

 • Berada di Tingkatan 3 dan mengambil Penilaian Menengah Rendah (PMR) tahun 2008
 • Dilahirkan dalam tahun 1992 atau selepasnya.
Pemohon Dari Sekolah Swasta.
 • Pemohonan dari sekolah swasta untuk mendapat tawaran perlu mendapatkan kelulusan untuk belajar di Sekolah Bantuan Penuh Kerajaan terlebih dahulu sebelum mendaftar di Sekolah Menengah Teknik
Kelayakan Akademik 
 
Jurusan Pencapaian Mata Pelajaran PMR Tahun 2007
  Syarat Utama Semenanjung Syarat Tambahan Semenanjung
Kejuruteraan Mekanikal
Kejuruteraan Awam
Kejuruteraan Elektrik
Mendapat pencapaian minimum dalam semua mata pelajaran berikut: 

a.   Bahasa Melayu...........B

b.   Matematik ....................... B 

c.   Sains ......................B

d.   Kemahiran Hidup ......C
 
 

 

Mendapat pencapaian minimum Peringkat C dalam 1 (satu) mata pelajaran dan Peringkat D dalam 2 (dua) mata pelajaran lain. 
 
PEPERIKSAAN

Di akhir Tingkatan 5 pelajar-pelajar akan menduduki Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). 

KESIHATAN PEMOHON

Adalah penting bagi pemohon mempunyai kecenderungan dan minat terhadap jurusan yang dipilih. Di samping itu calon mestilah sihat tubuh badan dan sesuai dari segi fizikal. Perkara-perkara berikut perlu diambilkira
 

 • Saiz badan tidak terlalu kecil.
 • Pemohon bagi Jurusan Kejuruteraan Elektrik tidak rabun warna.
 • Pemohon hendaklah bebas dari sebarang penyakit seperti lemah jantung, darah tinggi, kencing manis, alahan (allergy), migraine, lelah (asthma), pekak, pitam, sawan (epilepsy), rabun dan sebagainya. Penyakit-penyakit ini akan merbahayakan pelajar terutama untuk menjalankan kerja amali.
ASRAMA

Sekolah Teknik Gerik menawarkan tempat penginapan bagi kesemua pelajarnya.

TAWARAN TEMPAT

Tawaran tempat ke sekolah dan jurusan pilihan pertama pemohon adalah mengikut keutamaan pencapaian Penilaian Menengah Rendah (PMR) tahun 2008. Pemohon berkemungkinan ditawarkan tempat di sekolah lain atau jurusan lain mengikut kesesuaian.

CONTOH PELUANG MELANJUT PELAJARAN, BIDANG PEKERJAAN DAN KESESUAIAN PERSONALITI

1.10.1 Kejuruteraan Mekanikal

Kolej Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia menawarkan program Matrikulasi Sains Fizik, Universiti Teknologi Malaysia (UTM), menawarkan program diperingkat Diploma dan Ijazah, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) menawarkan program di peringkat Matrikulasi Kejuruteraan, Universiti Teknologi Mara (UiTM), Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO), Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia (KUKTM) yang menawarkan program di peringkat diploma dan Politeknik menawarkan program di peringkat diploma dan sijil. 

Contoh pekerjaan yang sesuai adalah seperti Jurutera (Mekanikal, Perkapalan, Automotif dll.)
Suka bekerja dengan objek, perkakasan, lebih suka bekerja di luar dari di dalam bangunan.*

1.10.2 Kejuruteraan Awam

Kolej Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia yang menawarkan program Matrikulasi Sains Fizik, Universiti Teknologi Malaysia (UTM) menawarkan program diperingkat Diploma dan Ijazah, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) menawarkan program di peringkat Matrikulasi Kejuruteraan, Universiti Teknologi Mara (UiTM), Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO), Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia (KUKTM) yang menawarkan program di peringkat diploma dan Politeknik menawarkan program di peringkat diploma dan sijil.

Contoh pekerjaan yang sesuai adalah seperti Jurutera (Awam, Lebuhraya, Juru Ukur Bahan dll.)
Suka bekerja dengan objek, perkakasan, lebih suka bekarja di luar dari di dalam bangunan*

1.10.3 Kejuruteraan Elektrik

Kolej Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia yang menawarkan program Metrikulasi Sains Fizik, Universiti Teknologi Malaysia (UTM) menawarkan program diperingkat Diploma dan Ijazah, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) menawarkan program di peringkat Matrikulasi Kejuruteraan, Universiti Teknologi Mara (UiTM), Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO), Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia (KUKTM) yang menawarkan program di peringkat diploma dan Politeknik menawarkan program di peringkat diploma dan sijil. 

Contoh pekerjaan yang sesuai adalah seperti Jurutera (Elektrik dan Elektronik dll.)
Suka bekerja dengan objek, perkakasan, lebih suka bekarja di luar dari di dalam bangunan.*

 [ Kembali Ke Halaman Utama ]
 
Hakcipta © 2009 Sekolah Menengah Teknik Gerik. Hakcipta Terpelihara