Latihan  ini dalam bentuk PDF file. Anda perlulah mempunyai Acrobat Reader untuk melihat file tersebut. Sila download terlebih dahulu sekiranya anda tidak mempunyai Acrobat Reader. Pelajar diminta buat cetakan bagi setiap bahan berikut sebagai latihan masa cuti dan perlu diserah kepada guru matapelajaran pada hari pertama persekolah dibuka. 

Sila Download Acrobat Reader di sini : 
 
 
Latihan Masa Cuti ( PROMASI)
| 
Cuti Pertengahan Penggal Pertama
 
 
s 
Tingkatan 4
 
 
s 
Tingkatan 5
 
 
Cuti  Penggal Pertama
 
 
s 
Tingkatan 4
 
 
s 
Tingkatan 5
 
 
Cuti Pertengahan Penggal Kedua
 
 
s 
Tingkatan 4
 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Sejarah
 • Matematik
 • Matematik Tambahan
 • Pendidikan Islam
 • Pendidikan Sivik
 • Kimia
 • Fizik
 • Pengajian Kejuruteraan Awam
 • Pengajian Kejuruteraan Mekanikal
 • Pengajian Kejuruteraan Elektrik
 
 
s 
Tingkatan 5
 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Sejarah
 • Matematik
 • Matematik Tambahan
 • Pendidikan Islam
 • Pendidikan Sivik
 • Kimia
 • Fizik
 • Pengajian Kejuruteraan Awam
 • Pengajian Kejuruteraan Mekanikal
 • Pengajian Kejuruteraan Elektrik
 
 
Cuti  Penggal Kedua
 
 
s 
Tingkatan 4
 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Sejarah
 • Matematik
 • Matematik Tambahan
 • Pendidikan Islam
 • Pendidikan Sivik
 • Kimia
 • Fizik
 • Pengajian Kejuruteraan Awam
 • Pengajian Kejuruteraan Mekanikal
 • Pengajian Kejuruteraan Elektrik
 
 
s
[ Kembali Ke Halaman Utama ]
 
 
Hakcipta © 2009 Sekolah Menengah Teknik Gerik. Hakcipta Terpelihara